Stoacılık Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Stoacılık nedir ? Genç yaşında varlıklı bir tüccar olma konumuna ulaşan Kıbrıslı Zenon tüm varlığını kaybettikten sonra Sokrates gibi önemli felsefi kimliklerin peşine düşmeyi kafaya koyar. İşte bu noktada pek çok felsefe okulunu ve ismi yakından tanımaya başlar ve sütunlarla oluşturulan bir yapı içerisinde Stoa okulu adı verilen bir eğitimi başlatır. Yıllarca isminden söz ettirecek bu stoa okulları ise merkezine Sokrates’in doğru düşünmek kavramını almaktadır. Bu doğrultuda iyi yaşamak ve huzurlu olmak ancak doğru düşünmek eylemaleri ile mümkündür. Felsefe ise doğru düşünmek kavramını bireye öğretir. Zamanla gelişen stoacılık halka tam anlamıyla inmemiş, bunun yerine okur yazar kesim arasında yayılmıştır. Epiktetos’un deyimiyle stoacılık en basit anlamda bizim olanı ve olmayanı bilmek, ona göre davranmaktır.

Stoa Felsefesi Nedir?

Stoa okullarında çeşitli felsefi kimlikler tarafından geliştirilmiş olan stoa felsefesi özünde ahlak felsefesi kapsamı altına girmektedir. Bu felsefeye göre insan doğayla bir bütünlük ve uygunluk içinde yaşamalıdır. Bunun için gereken ise doğayı yakından tanımak, bilmek ve gözlemlemektir. Olaylar karşısında sabırlı ve serinkanlı bir tutum sergileyerek hayatın iniş çıkışlarına göğüs gerebilmeyi amaçlar. Yaklaşık beş yüzyıl kadar uzun bir dönem boyunca benimsenen stoa felsefesinin önemli gördüğü 5 erdem ise; bilgelik, adalet, yiğitlik, ölçülülük ve dürüstlüktür. Bu kavramlar arasında yaşamını devam ettiren stoacılar aynı zamanda kişinin hayatına devam edemeyeceği ölçüde bir vaka gerçekleştiğinde ve ölçülü davranma imkanı bulunmadığında da bu durumun sessiz bir ölümle sonlanması gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden pek çok stoacı kimliğin ölümü intihar ile gerçekleşmiştir.

Stoa Felsefesi İle İlgili Kitaplar Hangileridir?

Stoa felsefesinin dönemden bağımsız ve insan hayatını temel alması gibi bazı özellikleriyle günümüz şartlarında da benimsenebilmektedir. Bu kapsamda insan hayatının oldukça kısa bir an olduğuna ve bu anın da en doğru şekilde yaşanması gerektiğine inanılır. Bu ve bunun gibi öğretilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve ahlak felsefesindeki bazı olgulara açıklama getirebilmek için stoa felsefesi hakkında kitaplar okumak iyi bir yaklaşım örneği olabilir. İşte size yardımcı olabilecek stoa felsefesi ile ilgili kitap önerileri:
• Lucuius Seneca – Tanrısal Öngörü
• Epiktetos- Klavuz
• Marcus Aurelius – Kendime düşünceler
• Cicero – Tanrıların Doğası
• Epıktetos – Enkheidirion
• Jean Brun – Stoa Felsefesi

Stoa Felsefesi Temsilcileri Kimlerdir?

Stoa felsefesinin en büyük temsilcisi tabiki de stoa okulunun kurucusu Kıbrıslı Zenon’dur. Bir diğer önemli stoa felsefecisi ise Zenon’un en önemli öğrencilerinden biri olan Assoslu Kleanthes’tir. Diğer yandan Rodoslu Panaitios, Suriyeli Poseidonios ve görkemli Roma İmparatoru Antoninus Augustus Marcus Aurelius gibi isimler de önemli eski – orta stoa temsilcilerindendir. Yeni stoa yani bir diğer diyişle Roma stoa temsilcilerine ise Cicero, Epiktetos ve Seneca örnek verilebilmektedir.

Stoacılık Nedir? yazımızı beğendiyseniz ve merak ettiğiniz başka yazılar var ise yorum yazmayı unutmayın!