İnisiyatif Almak Ne Demek? İnsiyatif Mi İnisiyatif Mi?

Pek çok kişinin insiyatif diye bildiğini gözlemledim. Doğru yazılışı inisiyatiftir. Peki inisiyatif almak ne demek?

Herhangi bir olayda, karar almama ya da sorumluluk üstlenmeme şansına sahip olsa da kişinin kendi iradesi ve düşüncesiyle bir konuda karar vererek harekete geçmesi inisiyatif olarak tanımlanmaktadır. İnisiyatif almak halinde kişi kendi rızasıyla harekete geçer. İş hayatından kişisel hayata kadar her alanda kişiler inisiyatif alabilir.Fransızcadan Türkçe’ye geçen bu kelime terimsel olarak “başlamak”  anlamı taşır. Ancak kelimeyi tek bir Türkçe kelime ile anlatabilmek, tanımlamak mümkün değildir.  İnisiyatif TDK tanımı, “Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği, karar verme yetkisi, öncecilik, üstünlük” şeklindedir.

İnisiyatif Almak Ne Demek? İnisiyatif Nasıl Yazılır?

İnsiyatif mi İnisiyatif mi sorusu çok sık gelmekte. TDK’ya göre doğru yazılışı “inisiyatif”.

Bireysel inisiyatif, davranışın kişinin tek başına almasını ifade eder. İnisiyatif için karar verici kişinin kendisidir ve bu nedenle de alınan İnisiyatif, aynı zamanda bireysellik de taşır. Bir kişi İnisiyatif aldığı takdirde, karar verme sürecinin sahibi olur. Ancak kişiler böyle bir girişimde bulunduğunda her zaman için olumlu sonuçlar olmayacağından dolayı aldığı kararın sorumluluğunu da üstlenir. Kişisel hedefler, iş alanındaki hedefler ve içerisinde yaşanılan toplum dahilindeki hedefler olmak üzere kişilerin yapmayı istediği pek çok farlı iş ve davranış vardır. Tüm bunlarda inisiyatif almak risklere rağmen harekete geçmek ise motivasyonun artmasını sağladığı gibi kişilerin başarılı olmasında da bir itici güç olarak kabul edilmektedir.

Tüm bunlara rağmen inisiyatif almak ne demek sorusunun cevabı yine de karıştırılmaktadır.

İnisiyatif ve Sorumluluk Almak Aynı Şey Midir?

İnisiyatif almak genellikle sorumluluk almak ile karıştırılan bir terimdir. Sorumluluk almak, kişinin sorumluluğunda olan bir konuda zorunlu olarak alması gereken bir durum olurken, inisiyatif tamamen kişinin iradesine bağlı olarak herhangi bir zorunluluğun olmadığı durumda aldığı karar, yaptığı davranıştır. İnisiyatif için sorumluluk öncelik değildir.

İnisiyatif Alan Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

İnisiyatif almak ne demek? İnisiyatif alan kişilerin ortak özellikleri nelerdir? İnisiyaf alan bireyler, sorumluluk sahibidir ve aynı zamanda yaptığı işe kendilerini veren kişilerdir. Bu yöndeki kararlılıkları, onların girişimci olmasını sağladığı gibi kararsızlık durumlarında aldıkları inisiyatiflerle çoğu zaman kurtarıcı olarak rol alırlar.  İnisiyatif alan kişilerin özellikleri genel olarak şöyledir;

  • Üstünlük kurarlar.
  • Önceliklere sahiptir.
  • Sorumluluk almaktan kaçınmazlar.
  • Karar verme yetisi gelişmiştir.
  • Tek başına karar alabilir ve bu kararı ile toplumda liderlik yapabilir.