Histerik Ne Demek? Histerik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histerik, histerik kişilik bozukluğu yaşayan kişilere verilen bir addır. Bu yüzden de histerik kelimesinin anlamını tam anlamıyla kavrayabilmek için öncelikle histerik kişilik bozukluğuna yakından bakmak gerekir. Peki histerik ne demek?

Histerik kişiler duyguları yoğun yaşayan ve buna uygun aşırı tepkiler gösteren, toplum tarafından ilgi görmeye yönelik girişimlerde bulunan, küçük ve önemsiz olayları büyüterek dramatize etmeye meyilli olan, benmerkezci bir tutum sergileyen ve sıklıkla etrafındaki kişileri de yoğun tepkilerle rahatsız eden kimselerdir. Ancak bütün bu tepkiler zaman zaman her insanda görülmektedir.

Bütün bu davranışların kişilik bozukluğu olarak adlandırılması için süreklilik beklenmektedir. Devamlı bu yönde davranışlar sergileyen, bu yüzden de kendisi başta olmak üzere çevresindekiler üzerinde de manipülatif bir rahatsızlık uyandıran kişilere doktor teşhisiyle histerik denebilmektedir.

Histerik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Oluşum sebepleri tam anlamıyla belirlenememiş olan histerik kişilik bozukluğunun oluşum nedenleri arasında çevresel ve ailesel etmenlerin yattığı düşünülmektedir. Bu kişilik bozukluğunun ismi latince kökenli olmakla beraber oyuncu ve aktör anlamı taşımaktadır. Hastalığın da en özet tanımlamalarından biri olan histeri, toplumun oldukça düşük bir oranında çeşitli düzeylerde görülebilen duygularda ve davranışlarda aşırıya kaçma halidir. Kişilerin tepkilerinde abartılı mimikler, yüksek sesler, ani refleksler ve şaşırtıcı beden dili ifadeleri görülebilmektedir. Reaksiyonların altında yatan temel düşünce ise çevrelerindeki insanların odağı haline gelerek ilgiyi taze tutabilmektir. Aksi halde bunalıma sürüklenebilir ve hatta kendine zarar verme girişimlerinde bulunabilirler.

Her ne kadar bu kişiler duygusal ilişkilere ve iletişim bağlarına ihtiyaç duyar bir yönde hareket etseler de aslında yakın ilişkilerinde oldukça savruk davranır ve genelde başarısız olurlar.

Histerik Kişilerin 10 Özelliği Nedir?

  • Histerik kişilik bozukluğuna sahip kişiler normal kimselere göre çok daha hızlı duygusal değişimler yaşamaktadır.
  • Çevresindekileri memnun etmek ve onlar tarafından onaylanmak istedikleri için etkilenmeye ve manipüle edilmeye oldukça açık bir kişilikleri vardır.
  • Fiziksel görünümlerine çok önem verirler. Bu yüzden de kimi zamanlarda aşırı makyaj yapabilir, kışkırtıcı kıyafetler tercih edebilir ya da ortamla alakası olmayan giyim seçeneklerini tercih edebilirler.
  • Eleştirilmeye karşı oldukça hassastırlar. Bu yüzden eleştirildiği ortamlarda olay çıkarabilir ya da bu ortamlardan kaçınmaya çalışabilirler.
  • Olaylar karşısında adeta bir oyuncu performansı sergileyerek, ezberlenmiş bir rolde gibi aşırı tepkilerle cevap vererek tüm ilgi ve merağı kendi üzerlerinde tutmayı hedeflerler.
  • Benmerkezci bir yapıya sahip oldukları için insan ilişkilerinde de sürekli kendi faydalarını göz ederler. Bu durum bencillik olarak da kendini gösterebilmektedir.
  • Romantik ya da akrabalık ilişkilerinde devamlılık sağlamakta çok zorlanır ve bunun sonucunda da sahte ve sığ temeller üzerine kurulmuş bağlara sahip olurlar.
  • Empati duygusundan yoksun olarak hareket ederler. Bu durum kişilere dolaylı yoldan zarar vermeye kadar gidebilmektedir.
  • Yaptıkları her işte kendilerinin içine sinmesini değil, başka insanlar tarafından onaylanma ve kabul edilme amacını güderler.
  • Önemsenmediklerini ya da yetersiz görüldüklerinde bunalım ve depresyon gibi belirtiler gösterebilirken aynı zamanda intihar teşebbüsüne de meyilli bir hale gelirler.